CitySpotters algemene voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Organisator: de partij die de Activiteit organiseert en aansprakelijk is voor de georganiseerde Activiteit.

Activiteit: de door de Organisator aangeboden producten en diensten op CitySpotters.

Klant: de persoon die via CitySpotters een reservering plaatst voor een Activiteit van een Organisator en daarvoor een Voucher ontvangt.

Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen de Klant en de Organisator betreffende de aangeboden Activiteit, waarbij CitySpotters optreedt als bemiddelaar.

Voucher: de elektronische ticket die als bewijs dient voor de middels CitySpotters tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Organisator en de Klant voor deelname aan de Activiteit. De Voucher wordt in opdracht van de Organisator door CitySpotters verstrekt aan de Klant.

CitySpotters: de website www.cityspotters.com, onderdeel van GoNomadic B.V.

Deze algemene voorwaarden

Voor de Overeenkomst gelden de algemene voorwaarden van CitySpotters en wanneer deze aanwezig zijn, de algemene voorwaarden van de Organisator. Tijdens het plaatsen van een boeking van een Activiteit kan de Klant de algemene voorwaarden van CitySpotters en wanneer aanwezig, de algemene voorwaarden van de Organisator inzien. Door de boeking te plaatsen gaat de Klant akkoord met de aanwezige algemene voorwaarden.

De rol van CitySpotters

CitySpotters treedt op als bemiddelaar bij de totstandkoming van een Overeenkomst tussen de Klant en de Organisator van de Activiteit. CitySpotters verschaft de Klant een Voucher namens de Organisator bij de totstandkoming van een Overeenkomst. Er komt een directe (koop)overeenkomst tot stand tussen de Klant en de Organisator van de Activiteit wanneer de Klant een boeking plaatst voor een Activiteit via CitySpotters.

Uitvoering van de Activiteit

De Organisator van de Activiteit is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de door de Organisator aangeboden Activiteit op CitySpotters. CitySpotters informeert de Klant bij iedere Activiteit over de Organisator die de Activiteit zal uitvoeren.

Beschikbaarheid en inhoud van Activiteit

Iedere Activiteit op CitySpotters is vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. CitySpotters is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de beschikbaarheid en inhoud van de Activiteit zoals aangeboden op CitySpotters.

De Organisator heeft ten alle tijde het recht om de inhoud, route en beschikbaarheid van de Activiteit aan te passen, wanneer nodig geacht op basis van onvoorziene omstandigheden.

Annuleren en no-shows

Voor de annuleringsvoorwaarden zijn de algemene voorwaarden van de Organisator te allen tijde leidend.

Online betaling

De online betaling wordt gefaciliteerd door een veilige en betrouwbare derde partij. CitySpotters verwerkt in opdracht van de Organisator het volledige bedrag van de Overeenkomst en maakt het bedrag onder aftrek van de bemiddelingskosten over naar de rekening van de Organisator nadat de overeengekomen Activiteit heeft plaatsgevonden.

Wanneer een betaling van de Klant niet volledig is, wordt ingetrokken of niet succesvol is dan wordt de Overeenkomst geannuleerd en heeft de Klant geen recht op deelname aan de Activiteit.

Prijzen en wisselkoersen

Wanneer voor de prijsberekening van een Activiteit een andere valuta dan de Euro (EUR) van toepassing is, dan toont CitySpotters een inschatting van het omgerekende bedrag in Euro (EUR). Voor het omrekenen van de valuta maakt CitySpotters gebruik van een derde partij waarbij voor zover mogelijk de meest recente wisselkoers wordt gebruikt. CitySpotters is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de prijsweergave in Euro (EUR) zoals weergegeven bij een Activiteit op CitySpotters. De klant wordt tijdens het plaatsen van een boeking geïnformeerd over de totaalprijs van de gekozen Activiteit in de desbetreffende vreemde valuta.

BTW

De Organisator is verantwoordelijk voor het correct informeren van de Klant over welk deel van de totaalprijs mogelijk is aangemerkt als BTW in het desbetreffende gevestigde land van de Organisator.

Factuur van Overeenkomst

Wanneer de Klant een factuur van de Overeenkomst wil ontvangen kan de klant direct contact opnemen met de Organisator. Omdat er een directe Overeenkomst is tussen de Klant en de Organisator geldt de Voucher die de Klant van CitySpotters ontvangt niet als factuur. De klant ontvangt op geen enkel moment een factuur op naam van CitySpotters.

Beoordelingen en profielfoto's

De Klant heeft het recht een beoordeling te plaatsen met zijn/haar mening over de deelgenomen Activiteit, met het doel om (toekomstige) klanten te informeren over de Activiteit.

CitySpotters heeft het recht om zonder kennisgeving een beoordeling van de Klant te verwijderen wanneer CitySpotters van mening is dat de beoordeling onvoldoende een mening van een Klant vertegenwoordigd die succesvol heeft deelgenomen aan de beoordeelde Activiteit.

CitySpotters heeft het recht om zonder kennisgeving een beoordeling van de Klant aan te passen op spelfouten, typfouten, taalfouten en fouten ontstaan door de autocorrectie functionaliteit. CitySpotters zal nooit andere wijzigingen dan deze doorvoeren in een beoordeling.

CitySpotters heeft het recht om zonder kennisgeving de inhoud van een beoordeling en de bijbehorende gebruikersnaam zoals weergegeven bij de beoordeling te gebruiken voor verschillende promotiedoeleinden.

CitySpotters heeft het recht om zonder kennisgeving een geplaatste profielfoto van een Klant te verwijderen wanneer deze als ongepast wordt beoordeeld door CitySpotters.

Door het uploaden van de profielfoto bevestigt de Klant het gegeven dat de Klant eigenaar is van de foto en beschikt over het auteursrecht. CitySpotters is op geen enkele wijze eigenaar van de profielfoto of aansprakelijk voor een profielfoto van een Klant die in overtreding is met het auteursrecht.

Klachten

De Organisator van de Activiteit is verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten van Klanten die hebben deelgenomen aan een Activiteit waarbij de Overeenkomst tot stand is gekomen via CitySpotters. CitySpotters is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van deze klachten, maar zal wanneer gevraagd de Klant en de Organisator als derde partij bijstaan in de afhandeling.

Aansprakelijkheid

CitySpotters is niet aansprakelijk voor schade en kosten bij de Klant als gevolg van handelen van de Organisator en/of deelname aan de Activiteit.

CitySpotters kan niet worden gehouden aan onjuistheden in de Overeenkomst of de Activiteit zoals deze op CitySpotters wordt omschreven.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CitySpotters partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Contact

CitySpotters is onderdeel van GoNomadic B.V., gevestigd aan de Westersingel 24, 8913CL te Leeuwarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63518406, BTW nr: NL855271036B01. Voor contact zijn we te bereiken via e-mail op email@cityspotters.com

Laatste wijziging

Deze algemene voorwaarden zijn bijgewerkt op: 28-10-2016