Wij gebruiken cookies om je een goede ervaring te kunnen bieden. Lees hierover in onze privacy policy.

Algemene voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Organisator: de partij die de Activiteit aanbiedt, adverteert en/of verkoopt en aansprakelijk is voor de georganiseerde Activiteit.

Activiteit: de door de Organisator aangeboden, geadverteerde en/of te verkopen reisproducten, tours en/of reisdiensten.

Klant: de persoon die een Activiteit bij een Organisator boekt op CitySpotters.

Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen de Klant en de Organisator betreffende de aangeboden Activiteit op CitySpotters.

Bevestiging: de digitale bevestiging van de Overeenkomst tussen de Organisator en de Klant voor deelname aan de Activiteit. De Bevestiging wordt in opdracht van de Organisator verstrekt aan de Klant door CitySpotters.

CitySpotters: de online marktplaats www.cityspotters.com, onderdeel van GoNomadic B.V.. CitySpotters doet niet aan het (her)verkopen, organiseren en/of aanbieden van reisproducten, reisactiviteiten en/of tours.

Deze algemene voorwaarden

Voor de Overeenkomst gelden de algemene voorwaarden van CitySpotters en de algemene voorwaarden van de Organisator. Tijdens het plaatsen van een boeking van een Activiteit kan de Klant de algemene voorwaarden van CitySpotters en de algemene voorwaarden van de Organisator inzien. Door de boeking te plaatsen gaat de Klant akkoord met de aanwezige algemene voorwaarden.

De rol van CitySpotters

CitySpotters is een online marktplaats waar Organisatoren van Activiteiten de mogelijkheid krijgen om Activiteiten te plaatsen, adverteren en verkopen. Bezoekers van CitySpotters kunnen deze Activiteiten op CitySpotters boeken bij de Organisator. Er komt een directe (koop)overeenkomst tot stand tussen de Klant en de Organisator van de Activiteit wanneer de Klant een boeking plaatst voor een Activiteit op CitySpotters. Namens de Organisator stuurt CitySpotters de klant een bevestiging van de Overeenkomst in de vorm van een digitale bevestigingsmail. CitySpotters doet niet aan het (her)verkopen, organiseren en/of aanbieden van reisproducten, reisactiviteiten en/of tours.

Uitvoering van de Activiteit

De Organisator van de Activiteit is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de door de Organisator aangeboden Activiteit op CitySpotters. CitySpotters informeert de Klant bij iedere Activiteit over de Organisator van de Activiteit.

Beschikbaarheid en inhoud van Activiteit

Iedere Activiteit op CitySpotters is vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. CitySpotters is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de beschikbaarheid en inhoud van de Activiteit zoals aangeboden door de Organisator op CitySpotters.

De Organisator heeft ten alle tijde het recht om de inhoud, route en beschikbaarheid van de Activiteit aan te passen, wanneer nodig geacht op basis van onvoorziene omstandigheden.

Annuleren en no-shows

Voor de annuleringsvoorwaarden zijn de algemene voorwaarden van de Organisator te allen tijde leidend.

Online betaling

CitySpotters verwerkt voor bepaalde Activiteiten in opdracht van de Organisator het volledige bedrag van de Overeenkomst online. De online betaling wordt gefaciliteerd door een veilige en betrouwbare derde partij.

Wanneer een betaling van de Klant niet volledig is, wordt ingetrokken of niet succesvol is dan wordt de Overeenkomst geannuleerd en heeft de Klant geen recht op deelname aan de Activiteit.

Prijzen en wisselkoersen

Wanneer voor de prijsberekening van een Activiteit voor de Klant een andere valuta dan de door de Organisator gehanteerde valuta van toepassing is, dan toont CitySpotters een inschatting van het omgerekende bedrag in de geldende valuta van de klant. Voor het omrekenen van de valuta maakt CitySpotters gebruik van een derde partij waarbij voor zover mogelijk de meest recente wisselkoers wordt gebruikt. CitySpotters is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de prijsweergave in de valuta zoals weergegeven bij een Activiteit op CitySpotters. De klant wordt tijdens het plaatsen van een boeking geïnformeerd over de totaalprijs van de gekozen Activiteit in de desbetreffende valuta.

BTW

De Organisator is verantwoordelijk voor het correct informeren van de Klant over welk deel van de totaalprijs mogelijk is aangemerkt als BTW in het desbetreffende gevestigde land van de Organisator.

Factuur van Overeenkomst

Wanneer de Klant een factuur van de Overeenkomst wenst te ontvangen kan de Klant contact opnemen met de Organisator. De Bevestiging die de Klant ontvangt is niet geldig als factuur. Omdat de Klant een directe Overeenkomst heeft met de Organisator ontvangt de Klant op geen enkel moment een factuur op naam van CitySpotters, de klant heeft geen overeenkomst met CitySpotters.

Beoordelingen

De Klant heeft het recht een beoordeling te plaatsen met zijn/haar mening over de deelgenomen Activiteit, met het doel om (toekomstige) klanten te informeren over de Activiteit.

CitySpotters heeft het recht om zonder kennisgeving een beoordeling van de Klant te verwijderen wanneer CitySpotters van mening is dat de beoordeling onvoldoende een mening van een Klant vertegenwoordigd die succesvol heeft deelgenomen aan de beoordeelde Activiteit.

CitySpotters heeft het recht om zonder kennisgeving een beoordeling van de Klant aan te passen op spelfouten, typfouten, taalfouten en fouten ontstaan door de autocorrectie functionaliteit.

CitySpotters heeft het recht om zonder kennisgeving aan de Klant de inhoud van een beoordeling en de bijbehorende gebruikersnaam zoals weergegeven bij de beoordeling te gebruiken voor verschillende promotiedoeleinden.

Klachten

De Organisator van de Activiteit is verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten van Klanten die hebben deelgenomen aan een Activiteit waarbij de Overeenkomst tot stand is gekomen op CitySpotters. CitySpotters is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van deze klachten, maar zal wanneer gevraagd de Klant en de Organisator bijstaan in de afhandeling.

Aansprakelijkheid

CitySpotters is niet aansprakelijk voor schade en kosten bij de Klant als gevolg van handelen van de Organisator en/of deelname aan de Activiteit.

CitySpotters kan niet worden gehouden aan onjuistheden in de Overeenkomst of de Activiteit zoals deze op CitySpotters wordt omschreven.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CitySpotters partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Contact

CitySpotters is onderdeel van GoNomadic B.V., gevestigd aan de Westersingel 24, 8913CL te Leeuwarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63518406, BTW nr: NL855271036B01. Voor contact zijn we te bereiken via e-mail op email@cityspotters.com.

Laatste wijziging

Deze algemene voorwaarden zijn bijgewerkt op: 21-05-2019